Doświadczenie


Tłumaczenia pisemne:

  • techniczne (instrukcje obsługi; dokumentacja związana z normami ISO; dokumentacja dotycząca konserwacji architektury; inne)
  • ekonomiczne (sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat, dokumentacja związana z ubieganiem się o fundusze z Unii Europejskiej itd.)
  • prawnicze i przysięgłe (akty związane z działalnością spółek, umowy, akty kupna-sprzedaży, dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów sprowadzanych z krajów francusko-języcznych; akty Urzędu Stanu Cywilnego, świadectwa, dyplomy,inne dokumenty)

Tłumaczenia ustne:

  • reprezentowanie firm zagranicznych (wszelkie branże) podczas targów i rozmów handlowych; tłumaczenie na żywo konferencji poświęconych kontaktom małej i średniej przedsiębiorczości;
  • konsekutywne tłumaczenie kursów prowadzonych przez Polsko-Francuski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Rzeźników i Wędliniarzy w Minikowie;
  • kontakty między władzami miejskimi i wojewódzkimi z delegacjami zagranicznymi;
  • pertraktacje handlowe;
  • wywiady w języku francuskim transmitowane bezpośrednio przez Telewizję Bydgoską
  • sądowe (biegły sądowy)

Posiadane uprawnienia:

Numer na liście Ministerstwa Sprawiedliwości: TP/5848/05


Katarzyna Rak-Burblis Tłumacz przysięgły języka francuskiego ul. Pstrowskiego 25, 87-100 Toruń
realizacja:Studio Fabryka